Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren biedt voordelen voor mens, milieu en economie. En het is op financieel gebied aantrekkelijker dan mensen denken. Maar hoe consumeer je duurzaam? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

Wat is duurzaamheid?

In een duurzame wereld moeten mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. In een niet-duurzame situatie wordt roofbouw gepleegd op de aarde. Mensen putten de natuurlijke rijkdommen sneller uit dan ze zich kunnen herstellen. Bedreigingen voor ecosystemen zijn onder andere:

-klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen
-verspilling van grondstoffen en zoet water
-afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden
-overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen
-luchtvervuiling
-verdroging en verzuring van de bodem
-uitbuiting en schendingen van mensenrechten
-te grote verschillen in welvaart tussen mensen wereldwijd.

Daarnaast valt voor de meeste mensen ook het welzijn van in gevangenschap gehouden dieren, die wij voor ons eigen nut gebruiken, onder duurzaamheid.

Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren is financieel aantrekkelijker dan veel mensen denken. Hoewel duurzame producten soms iets duurder zijn in aanschaf, bieden ze op de lange termijn voordelen. Denk hierbij aan energiebesparing of het langer meegaan van producten. Soms helpen subsidies of belastingkortingen de aanschafprijs te verlagen.

In het dagelijks leven is het soms lastig om consequent duurzaam in te kopen. Bijvoorbeeld omdat er weinig informatie beschikbaar is of omdat de verschillende aspecten van duurzaamheid soms tegenstrijdig zijn of lijken.

In het dagelijks leven is het soms lastig om consequent duurzaam in te kopen. Bijvoorbeeld omdat er weinig informatie beschikbaar is of omdat de verschillende aspecten van duurzaamheid soms tegenstrijdig zijn of lijken. Betrouwbare keurmerken kunnen helpen.

Duurzaam ondernemen (mvo)

Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Niet alleen naar de huidige, maar ook naar de toekomstige gevolgen van deze activiteiten.

Steeds meer bedrijven claimen duurzaam te opereren, maar dat is voor consumenten vaak moeilijk na te gaan. Belangrijk is dat bedrijven een goed overzicht hebben op hun vaak lange ketens van toeleveranciers, en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ketenverantwoordelijkheid heet dat. Een supermarkt kan bijvoorbeeld eisen van een fruitleverancier dat die bewijst dat de plantages waar hij inkoopt goed met hun werknemers omgaan. Lees hier meer over in ons onderzoek naar duurzame supermarken.

Hoe kun jij duurzaam consumeren?
 • Duurzaam wonen
  Betere isolatie, zonnepanelen nemen en de thermostaat lager zetten, zijn eenvoudige middelen om energie te besparen.
 • Bespaar energie op apparaten
  Vervang stroomvreters door energiezuinige apparaten en laat ze niet onnodig aan staan.
 • Kies voor duurzame producten in de supermarkt
  Koop in de supermarkt plantaardige producten en seizoensgroente en -fruit. Koop geen flesje water maar drink water uit de kraan.
 • Reis milieubewust en zuiniger
  Pak vaker de fiets in plaats van de auto en leer een zuinigere rijstijl aan. Kies voor een zuinigere auto, deelauto of ga carpoolen.
 • Deel en leen van andere consumenten 
  Koop producten die je niet vaak gebruikt niet nieuw, maar leen ze van andere consumenten. Of leen producten uit die je niet zo vaak gebruikt.
 • Ga duurzaam op vakantie
  Ga duurzaam op vakantie door minder ver weg te gaan of te kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig. Accommodaties verschillen ook op duurzaamheid.
 • Afval scheiden
  Veel materialen zoals glas, papier, gft en plastic worden hergebruikt als je ze goed gescheiden weggooit.
 • Kies een duurzame bank
  Let bij het kiezen voor een bank op het duurzaamheidsbeleid wat er door de bank wordt gevoerd. Volgens de Eerlijke bankwijzer kunnen banken op het gebied van klimaat, wapens en dierenwelzijn nog flinke stappen maken.
Consuminderen

Anders consumeren en een eerlijkere verdeling van natuurlijke bronnen en welvaart is een stap in de goede richting. Maar waarschijnlijk is dit niet genoeg om de klimaatverandering en de uitputting van de aarde te stoppen. Ook de intensieve veehouderij verruilen voor een biologische veestapel is ontoereikend. We zullen minder vlees, vis en zuivel moeten eten en een deel van onze eiwitten direct uit plantaardige bron halen.

Minder vliegen, minder autorijden, minder uitstoten, minder consumeren en meer hergebruiken zal de leefbaarheid van de aarde voor ons en volgende generaties sterk verbeteren.

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *